ATNAUJINTA EL. PARDUOTUVĖS VERSIJA ČIA - WWW.DUDU.LT

Pirkimo taisyklės

Taisyklės

Bendrosios nuostatos

Šios taisyklės (Toliau - Taisyklės), yra laikomos pirkimo – pardavimo sutartimi, kuri sudaroma tarp LUM.LT administratoriaus (UAB Infrastruktūros projektų valdymas, kodas 305045899) (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo ( toliau – Pirkėjas).

Taisyklės yra sudarytos, norint užtikrinti Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės LUM.LT (toliau - Parduotuvė) teises, pareigas ir atsakomybę.

Taisyklės yra taikomos, kuomet Pirkėjas visais įmanomais būdais naudojasi Parduotuve, 

Pirkėjas, apmokėdamas už prekę patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis.

Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti.


Pirkėjas, išsirinkęs jam siūlomas prekes, suformuoja užsakymų krepšelį.

Suformavęs prekių krepšelį Pirkėjas suveda būtinus duomenis užsakymo vykdymui (vardas, pavardė, telefonas, pristatymo adresas ir pan.).

Sutartis laikoma sudaryta nuo to momento kai pirkėjas paspaudžia mygtuką "Patvirtinti užsakymą".

 

Apmokėjimas ir pristatymas

Tuo atveju, kai Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 

Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas per kurjerių tarnybą arba Lietuvos paštu. Preliminarus prekės pristatymo terminas yra nurodytas prekės aprašyme.

 

Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis  nurodytų terminų. Šie terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

 

Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

 

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.

 

Pirkėjo teisės ir pareigos

Pirkėjas turi teisę pirkti parduotuvės nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

Pirkėjas įsipareigoja sumokėti sutartą kainą per taisyklėse nustatytą terminą ir priimti užsakytas prekes.

Jei Pirkėjas nurodo netikslius duomenis ar netinkamą adresą, Pirkėjas įsipareigoja sumokėti visas, dėl to atsiradusias Pardavėjo pristatymo ar kitas papildomas išlaidas.

Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties su stiliausidejos.lt internetine parduotuve, pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu ar telefonu.

 

Pardavėjo teisės ir pareigos

Pardavėjas turi teisę vienašališkai koreguoti taisykles. Taikomos tos taisyklės, kurios galiojo užsakymo pateikimo momentu.

Pardavėjas, jei to reikia, turi teisę gauti pirkėją identifikuojančią bei jo teisę sudaryti sutartį patvirtinančią informaciją.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

Prekių grąžinimas

Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tuomet, jeigu prekė nebuvo naudojama, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Grąžinant/keičiant prekę, būtina pateikti jos įsigyjimo dokumentą.

Išlaidos, sudariusios prekės pristatymą, pirkėjui nėra grąžinamos.

 

Prekių kokybė, garantijos

LUM.LT  internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės būtini duomenys nurodomi  prekės aprašyme.

Pardavėjas neatsako už tai, kad LUM.LT  internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

 

Baigiamosios nuostatos

Visi nesutarimai kilę tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, sprendžiami derybų būdu. Šalims nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami LR teisės aktų nustatyta tvarka.

 

INTERNETO PARDUOTUVĖS PRIVATUMO POLITIKA

LUM.lt  rūpinasi, kad Jūsų asmens duomenys būtų saugūs ir tvarkomi galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Saugumas

LUM.LT imasi visų priemonių, kad apsaugotų Jūsų asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.

 

Informacija nepilnamečiams

Mes patariame tėvams ir globėjams išmokyti savo vaikus atsargiai ir atsakingai naudoti savo asmeninius duomenis internete. Nepilnamečiai neturėtų pateikti savo asmeninių duomenų svetainėje be savo tėvų ar globėjų sutikimo.

 

Taisyklių keitimas

Mes turime teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo sąlygas apie tai pranešdami interneto parduotuvėje. Jei Jūs po šių sąlygų pasikeitimų naudojatės interneto parduotuvės teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Jūs sutikote su sąlygų pakeitimu. Informaciją apie visus mūsų privatumo politikos pasikeitimus pranešime mūsų svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.